Webbplatsens överlägg

Radon och lungcancer

Radon är en osynlig, luktfri och smaklös gas som bildas i berggrunden och kan ta sig in i våra hem genom sprickor i husgrunden eller andra öppningar. Gasen finns även i vissa byggmaterial som blåbetong. Långvarig exponering för radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige.

Hur radon kan orsaka lungcancer:

 • Radon sönderfaller i radioaktiva isotoper i lungorna.
 • Dessa isotoper avger strålning som kan skada cellerna i lungvävnaden.
 • Skadade celler kan förvandlas till cancerceller.

Risker med radon:

 • Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.
 • Varje år dör cirka 500 personer i Sverige av lungcancer orsakad av radon.
 • Risken för lungcancer ökar med ökad exponering för radon.
 • Rökning i kombination med radonexponering ökar risken för lungcancer avsevärt.

Symtom på lungcancer:

 • Hosta som varar i mer än tre veckor.
 • Man hostar blog
 • Bröstsmärtor.
 • Andfåddhet.
 • Heeshet.
 • Svaghet eller trötthet.
 • Viktminskning utan synlig orsak.

Förebyggande åtgärder:

 • Mät radonhalten i ditt hem regelbundet. 
 • Om du har förhöjda radonhalter, vidta åtgärder för att sänka radonhalten i ditt hem.
 • Sluta röka.
 • Kontakta din läkare om du har symtom på lungcancer.

Radon kan vara farligt men det finns åtgärder du kan vidta för att skydda dig själv. Att mäta radonhalten i ditt hem och vidta åtgärder om det behövs är en viktig del av att förebygga lungcancer. 

För att få en tillförlitlig bild av radonhalten i ditt hem, bör mätningar utföras under eldningssäsongen, som sträcker sig från 1 oktober till 30 april. Under denna period är uppvärmningen påslagen, vilket skapar en undertryckszon i huset som drar in radon från marken. Mätningen bör pågå i minst två månader för att ge en korrekt bild av radonhalten under en typisk eldningssäsong.

Den mest tillförlitliga metoden för att mäta radon är att använda spårfilmsdosor för långtidsmätningar. Dessa dosor ger ett pålitligt årsmedelvärde och visar hur radonhalten varierar under hela året. Du kan enkelt genomföra en långtidsmätning själv med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium.

Om du behöver ett snabbt resultat kan du överväga en korttidsmätning. Denna metod ger en indikation på radonhalten under en kortare period, men den är endast rådgivande. Korttidsmätning kan vara ett bra alternativ vid tillfällen som husköp eller efter genomförda åtgärder för att sänka radonhalten.

Beställ radonmätning redan idag!