Webbplatsens överlägg

Radon i hus

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken och kan sippra in i hus. Den är luktfri och osynlig, vilket gör den till en osynlig fara. Radon är den näst största orsaken till lungcancer i Sverige, efter rökning. Därför är det viktigt att mäta radonhalten i ditt hus och vidta åtgärder om den är för hög.

Hur kommer radon in i huset?

Radon kan komma in i huset på olika sätt:

  • Genom otätheter i grunden: Markluft som innehåller gasen kan sugas in i huset genom otätheter i grunden.
  • Genom byggnadsmaterial: Vissa byggnadsmaterial, till exempel blåbetong, kan innehålla radon.
  • Genom vatten: Gasen kan finnas i vatten från brunnar. När vattnet används i huset kan radon avges till inomhusluften.

Hur mäter man radon?

Det finns två huvudsakliga sätt att mäta radonhalten på:

  • Långtidsmätning: Denna mätning ger ett årsmedelvärde för radonhalten. Den görs med spårfilmsdosor som placeras ut i huset under minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april).
  • Korttidsmätning: Denna mätning ger en snabb uppskattning av radonhalten. Den görs med en radondosor under en kortare period, till exempel en vecka.

Vilka åtgärder kan man vidta?

Om radonhalten i ditt hus är för hög finns det en rad åtgärder du kan vidta för att sänka den:

  • Förbättra ventilationen: En god ventilation kan hjälpa till att förhindra att gasen samlas i huset.
  • Täta otätheter i grunden: Otätheter i grunden kan tätas för att förhindra att radon sipprar in i huset.
  • Installera en radonsug: En radonsug är en fläkt som suger ut gasen från marken under huset.
  • Byta ut byggnadsmaterial: Om radonhalten i ditt hus är hög på grund av byggnadsmaterialet kan du behöva byta ut det.

Radon är en allvarlig hälsofara, men det finns åtgärder du kan vidta för att skydda dig och din familj. Genom att mäta radonhalten i ditt hus och vidta åtgärder om den är för hög kan du minska risken för att drabbas av lungcancer.