Webbplatsens överlägg

Radonmätning

För att upptäcka höga radonhalter är det nödvändigt att utföra en radonmätning. För att få en tillförlitlig årsmedelvärde, bör mätningen utföras under minst två månader, under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april).

Det säkraste sättet att mäta radon i inomhusluften är genom användning av spårfilmsdosor för långtidsmätningar. Dessa ger en tillförlitlig årsmedelvärde. I Sverige är radon i inomhusluften den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning, och orsakar omkring 400-500 fall av lungcancer varje år. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det cirka 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalt än referensnivån på 200 bq/m3.

Det är viktigt att alla på arbetsplatsen mår bra! Det är arbetsgivarens ansvar att utföra radonmätning på arbetsplatsen och det är en uppgift som enkelt kan genomföras av arbetsgivaren själv.

Det är arbetsgivarens ansvar att mäta radonnivåerna på arbetsplatsen. Följ dessa steg för att genomföra en långtidsmätning:

  1. Kontakta ett ackrediterat företag och beställ mätdosor.
  2. Placera ut dosorna enligt Strålsäkerhetsmyndighetens instruktioner och metodbeskrivning.
  3. Låt dosorna mäta radon i minst två månader, helst längre.
  4. Skicka tillbaka dosorna tillsammans med protokollet.
  5. Du kommer att få svar inom några veckor.

Om mätresultaten visar att radonnivåerna överskrider referensnivån måste åtgärder vidtas.

Om radonmätningen visar höga radonhalter, är det lämpligt att utföra en radonbesiktning. Detta görs enkelt på plats och syftar till att fastställa vilka åtgärder som behöver vidtas för att lösa problemet.